Culture pro. to trzyletni, międzynarodowy projekt realizowany w duchu design thinking. Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej przeznaczonej dla menedżerów o program rozwoju kompetencji poprzez sztukę i kulturę. Culture pro. to pomost pomiędzy sztuką i rozwojem menedżerskim – dwoma brzegami znajdującymi się nad tą samą rzeką.

Culture Pro. jest projektem przedstawiającym humanistyczny punkt widzenia na trendy w zarządzaniu. Poprzez projekt promujemy sylwetkę nowoczesnego lidera, którego wyróżniają takie cechy jak uważność, samoświadomość, autentyczność, elastyczność i odwaga. Projekt zakłada także, że strefę biznesową należy wzbogacić o kreatywne myślenie, które efektywnie można rozwijać poprzez twórczość artystyczną. Koncepcja ta wyrosła na gruncie wnikliwych obserwacji współczesnych modeli w sztuce zarządzania, którym brakuje humanistycznego podejścia do pracy i kreatywnego wykorzystania dostępnej różnorodności.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są menedżerowie z różnych organizacji, firm oraz międzynarodowych korporacji, zainteresowani rozwojem swoich kompetencji w innowacyjny sposób – poprzez sztukę i kulturę. Pośrednio projekt oddziałuje na dużo szersze spektrum odbiorców – organizacje pozarządowe, prywatne i państwowe przedsiębiorstwa, instytucje oraz sektor HR.

Działania projektowe opierają się na kilku elementach. Rezultatami wynikającymi bezpośrednio z przebiegu projektu są programy rozwojowe dla menedżerów z narzędziami, publikacja dotycząca sztuki i kultury jako narzędzi w rozwoju człowieka oraz podręcznik zawierający doświadczenia uczestników jako przykłady dobrych praktyk, które warto śledzić. Ponadto w harmonogramie Culture pro. zaplanowaliśmy miejsce na łącznie 3 wydarzenia kulturalne (po jednym w każdym kraju, z którego pochodzą partnerzy projektu) oraz 2 konferencje dotyczące wpływu sztuki na biznes. Dodatkowo projekt zakłada wizyty partnerów we wszystkich trzech miastach, z których pochodzą organizacje tworzące Culture pro.: w Wiedniu, Budapeszcie i Krakowie.

Poprzez wymienione działania dążymy do rozwijania kompetencji menedżerów i liderów biorących udział w projekcie. Za rozwojem kompetencji znajduje się także poszerzenie wiedzy poprzez twórcze działanie. Bezpośrednim rezultatem będzie także zdobycie doświadczenia, podniesienie świadomości międzykulturowej oraz wzmocnienie pozytywnej postawy wobec różnorodności wśród wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w projekt Culture pro.